5 4 3 2 1  
:: [135]  معاونت بین المللی امور مجالس جهان اسلام [62430]

:: [134]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق مهاجرین و پناهندگان [903779]

:: [133]  معاونت بین المللی صیانت از جامعه پزشکی وکادر درمانی امت اسلام [799489]

:: [132]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق جامعه ورزشی امت اسلام [874736]

:: [131]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق دریاها و کشتی رانی [898175]

:: [130]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق روزنامه نگاران ،اصحاب رسانه و ناشران [685630]

:: [125]  تشکیل اولین دولت مستقل بین المللی (وحدت جهانی فضای مجازی) [3057688]

:: [124]  معاونت ارزشیابی ونظارت برعملکرددولتهاونهادهای سیاسی درزمینه رعایت مصادیق حقوق ب [22080201]

:: [123]  معاونت بین المللی صیانت از مدافعان حقوق بشر( اعلامیه جهانی دفاع از حقوق مدافعان حق [13698869]

:: [122]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق کودکان سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [12695671]

:: [121]   اعلاميه جهاني حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [12307387]

:: [120]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق زنان امت اسلامی [11626895]

:: [119]  معاونت امور سران کشورهای جهان اسلام و بزرگان امت اسلامی [245265418]

:: [114]  معاونت بین المللی صیانت ازحقوق شهیدان امت اسلام [16173711]

:: [113]  معاونت بین المللی حضرت فاطمه (س) و گل نرگس حضرت مهدی (عج) [11976676]

:: [112]  معاونت بین المللی صیانت ازارزشهاومیراث فرهنگی [14991657]

:: [110]  رونمایی ازپایگاه بین المللی امام حسن (ع) باحضور دبیرکل سازمان حقوق بشرجهان اسلام [11377432]

:: [109]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق معلولین و افراد کهنسال [14884211]

:: [106]  افتتاح بزرگترین پایگاه حقوق بشر( محمد رسوالله) با چهارده کمیته تابعه [2138913]

:: [103]  آشنایی با وظایف قانونی این سازمان جهانی [2547219]

  
تماس با ما

نام (name) *
ايميل (email)
پیام شما (Your Comment)


*