5 4 3 2 1  
:: [125]  تشکیل اولین دولت مستقل بین المللی (وحدت جهانی فضای مجازی) [2294612]

:: [124]  معاونت ارزشیابی ونظارت برعملکرددولتهاونهادهای سیاسی درزمینه رعایت مصادیق حقوق ب [23352167]

:: [123]  اداره کل صیانت از مدافعان حقوق بشر( اعلامیه جهانی دفاع از حقوق مدافعان حقوق بشر) [10518692]

:: [122]  معاونت صیانت از حقوق کودکان سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [10263127]

:: [121]   اعلاميه جهاني حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [9904731]

:: [120]  اداره کل صیانت از حقوق زنان [8068693]

:: [119]  اداره کل صیانت از حقوق دختران [239769084]

:: [114]  اداره کل صیانت ازحقوق شهیدان امت اسلام [14822443]

:: [113]  اداره کل بین المللی حضرت فاطمه (س) و گل نرگس حضرت مهدی (عج) [8390528]

:: [112]  معاونت صیانت ازارزشهاومیراث فرهنگی [8428117]

:: [110]  رونمایی ازپایگاه بین المللی امام حسن (ع) باحضور دبیرکل سازمان حقوق بشرجهان اسلام [8996891]

:: [109]  معاونت صیانت از حقوق معلولین و افراد کهنسال [10133927]

:: [106]  افتتاح بزرگترین پایگاه حقوق بشر( محمد رسوالله) با چهارده کمیته تابعه [1564371]

:: [103]  آشنایی با وظایف قانونی این سازمان جهانی [1746024]

:: [100]  معاونت آموزش سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [1919082]

:: [96]  معاونت صیانت از حقوق عامه سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [2732852]

:: [93]  بيانيه هاي صادره بين المللي [8408822]

:: [92]  پروتكل اختياري ميثاق بين المللي حقوقي مدني وسياسي مصوبه 26 دسامبر 1966 [2000582]

:: [91]  معاونت دیده بانهای سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [4478343]

:: [90]  اداره کل صیانت از حقوق پناهندگان و پناه جویان [2220774]

  
دعای کمیل

دعای پرفیض و نورانی کمیل با صدای مهدی منصوری
  ارسال اين صفحه در تاريخ 21/9/1390 و ساعت 21:03:04   بازديد 5124