5 4 3 2 1  
:: [135]  معاونت بین المللی امور مجالس جهان اسلام [21473]

:: [134]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق مهاجرین و پناهندگان [705684]

:: [133]  معاونت بین المللی صیانت از جامعه پزشکی وکادر درمانی امت اسلام [631766]

:: [132]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق جامعه ورزشی امت اسلام [675332]

:: [131]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق دریاها و کشتی رانی [690392]

:: [130]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق روزنامه نگاران ،اصحاب رسانه و ناشران [543086]

:: [125]  تشکیل اولین دولت مستقل بین المللی (وحدت جهانی فضای مجازی) [2849490]

:: [124]  معاونت ارزشیابی ونظارت برعملکرددولتهاونهادهای سیاسی درزمینه رعایت مصادیق حقوق ب [21647130]

:: [123]  معاونت بین المللی صیانت از مدافعان حقوق بشر( اعلامیه جهانی دفاع از حقوق مدافعان حق [12540876]

:: [122]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق کودکان سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [11981029]

:: [121]   اعلاميه جهاني حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [11414670]

:: [120]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق زنان امت اسلامی [10483331]

:: [119]  معاونت امور سران کشورهای جهان اسلام و بزرگان امت اسلامی [243387444]

:: [114]  معاونت بین المللی صیانت ازحقوق شهیدان امت اسلام [15503264]

:: [113]  معاونت بین المللی حضرت فاطمه (س) و گل نرگس حضرت مهدی (عج) [10818089]

:: [112]  معاونت بین المللی صیانت ازارزشهاومیراث فرهنگی [13831057]

:: [110]  رونمایی ازپایگاه بین المللی امام حسن (ع) باحضور دبیرکل سازمان حقوق بشرجهان اسلام [10598268]

:: [109]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق معلولین و افراد کهنسال [13379547]

:: [106]  افتتاح بزرگترین پایگاه حقوق بشر( محمد رسوالله) با چهارده کمیته تابعه [2002033]

:: [103]  آشنایی با وظایف قانونی این سازمان جهانی [2333583]

  
دعای علقمه

دعای علقمه با صدای «مهدی سماواتی»
  ارسال اين صفحه در تاريخ 21/9/1390 و ساعت 21:19:55   بازديد 8567