5 4 3 2 1  
:: [134]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق مهاجرین و پناهندگان [119169]

:: [133]  معاونت بین المللی صیانت از جامعه پزشکی وکادر درمانی امت اسلام [111819]

:: [132]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق جامعه ورزشی امت اسلام [126146]

:: [131]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق دریاها و کشتی رانی [130309]

:: [130]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق روزنامه نگاران ،اصحاب رسانه و ناشران [98254]

:: [125]  تشکیل اولین دولت مستقل بین المللی (وحدت جهانی فضای مجازی) [2323578]

:: [124]  معاونت ارزشیابی ونظارت برعملکرددولتهاونهادهای سیاسی درزمینه رعایت مصادیق حقوق ب [21384590]

:: [123]  معاونت بین المللی صیانت از مدافعان حقوق بشر( اعلامیه جهانی دفاع از حقوق مدافعان حق [10948363]

:: [122]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق کودکان سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [10730791]

:: [121]   اعلاميه جهاني حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [10065986]

:: [120]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق زنان امت اسلامی [8533518]

:: [119]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق دختران امت اسلامی [240994641]

:: [114]  معاونت بین المللی صیانت ازحقوق شهیدان امت اسلام [13724857]

:: [113]  معاونت بین المللی حضرت فاطمه (س) و گل نرگس حضرت مهدی (عج) [9116573]

:: [112]  معاونت بین المللی صیانت ازارزشهاومیراث فرهنگی [11851440]

:: [110]  رونمایی ازپایگاه بین المللی امام حسن (ع) باحضور دبیرکل سازمان حقوق بشرجهان اسلام [9570962]

:: [109]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق معلولین و افراد کهنسال [11045375]

:: [106]  افتتاح بزرگترین پایگاه حقوق بشر( محمد رسوالله) با چهارده کمیته تابعه [1610781]

:: [103]  آشنایی با وظایف قانونی این سازمان جهانی [1789778]

:: [100]  معاونت بین المللی آموزش سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [1811143]

  
دعای ندبه

دعای پرفیض و نورانی ندبه با صدای "منصوری"
  ارسال اين صفحه در تاريخ 21/9/1390 و ساعت 21:22:10   بازديد 5442