5 4 3 2 1  
:: [135]  معاونت بین المللی امور مجالس جهان اسلام [21473]

:: [134]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق مهاجرین و پناهندگان [705999]

:: [133]  معاونت بین المللی صیانت از جامعه پزشکی وکادر درمانی امت اسلام [631766]

:: [132]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق جامعه ورزشی امت اسلام [675332]

:: [131]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق دریاها و کشتی رانی [690734]

:: [130]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق روزنامه نگاران ،اصحاب رسانه و ناشران [543086]

:: [125]  تشکیل اولین دولت مستقل بین المللی (وحدت جهانی فضای مجازی) [2849870]

:: [124]  معاونت ارزشیابی ونظارت برعملکرددولتهاونهادهای سیاسی درزمینه رعایت مصادیق حقوق ب [21647130]

:: [123]  معاونت بین المللی صیانت از مدافعان حقوق بشر( اعلامیه جهانی دفاع از حقوق مدافعان حق [12540876]

:: [122]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق کودکان سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [11981380]

:: [121]   اعلاميه جهاني حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [11415107]

:: [120]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق زنان امت اسلامی [10485925]

:: [119]  معاونت امور سران کشورهای جهان اسلام و بزرگان امت اسلامی [243387815]

:: [114]  معاونت بین المللی صیانت ازحقوق شهیدان امت اسلام [15503264]

:: [113]  معاونت بین المللی حضرت فاطمه (س) و گل نرگس حضرت مهدی (عج) [10818440]

:: [112]  معاونت بین المللی صیانت ازارزشهاومیراث فرهنگی [13831374]

:: [110]  رونمایی ازپایگاه بین المللی امام حسن (ع) باحضور دبیرکل سازمان حقوق بشرجهان اسلام [10598268]

:: [109]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق معلولین و افراد کهنسال [13380005]

:: [106]  افتتاح بزرگترین پایگاه حقوق بشر( محمد رسوالله) با چهارده کمیته تابعه [2002393]

:: [103]  آشنایی با وظایف قانونی این سازمان جهانی [2333583]

  
زیارت عاشورا

زیارت عاشورا با صدای حسن خلج «حضرت امام صادق(ع) فرموده: هرکس بوسيله خواندن زيارت عاشورا، جدم حسين(ع) را زيارت کند خداوند هر حاجت مادی و معنوی داشته باشد به او می دهد»
  ارسال اين صفحه در تاريخ 21/9/1390 و ساعت 21:26:23   بازديد 7046