5 4 3 2 1  
:: [135]  معاونت بین المللی امور مجالس جهان اسلام [51888]

:: [134]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق مهاجرین و پناهندگان [831460]

:: [133]  معاونت بین المللی صیانت از جامعه پزشکی وکادر درمانی امت اسلام [738419]

:: [132]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق جامعه ورزشی امت اسلام [803804]

:: [131]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق دریاها و کشتی رانی [824537]

:: [130]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق روزنامه نگاران ،اصحاب رسانه و ناشران [635649]

:: [125]  تشکیل اولین دولت مستقل بین المللی (وحدت جهانی فضای مجازی) [2981030]

:: [124]  معاونت ارزشیابی ونظارت برعملکرددولتهاونهادهای سیاسی درزمینه رعایت مصادیق حقوق ب [22007399]

:: [123]  معاونت بین المللی صیانت از مدافعان حقوق بشر( اعلامیه جهانی دفاع از حقوق مدافعان حق [13287465]

:: [122]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق کودکان سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [12403794]

:: [121]   اعلاميه جهاني حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [12022352]

:: [120]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق زنان امت اسلامی [11194225]

:: [119]  معاونت امور سران کشورهای جهان اسلام و بزرگان امت اسلامی [244593072]

:: [114]  معاونت بین المللی صیانت ازحقوق شهیدان امت اسلام [15937451]

:: [113]  معاونت بین المللی حضرت فاطمه (س) و گل نرگس حضرت مهدی (عج) [11580688]

:: [112]  معاونت بین المللی صیانت ازارزشهاومیراث فرهنگی [14563051]

:: [110]  رونمایی ازپایگاه بین المللی امام حسن (ع) باحضور دبیرکل سازمان حقوق بشرجهان اسلام [11119972]

:: [109]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق معلولین و افراد کهنسال [14329549]

:: [106]  افتتاح بزرگترین پایگاه حقوق بشر( محمد رسوالله) با چهارده کمیته تابعه [2088373]

:: [103]  آشنایی با وظایف قانونی این سازمان جهانی [2467661]

  
زیارت عاشورا

زیارت عاشورا با صدای حسن خلج «حضرت امام صادق(ع) فرموده: هرکس بوسيله خواندن زيارت عاشورا، جدم حسين(ع) را زيارت کند خداوند هر حاجت مادی و معنوی داشته باشد به او می دهد»
  ارسال اين صفحه در تاريخ 21/9/1390 و ساعت 21:26:23   بازديد 8197