5 4 3 2 1  
:: [135]  معاونت بین المللی امور مجالس جهان اسلام [19556]

:: [134]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق مهاجرین و پناهندگان [691231]

:: [133]  معاونت بین المللی صیانت از جامعه پزشکی وکادر درمانی امت اسلام [620236]

:: [132]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق جامعه ورزشی امت اسلام [661613]

:: [131]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق دریاها و کشتی رانی [676442]

:: [130]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق روزنامه نگاران ،اصحاب رسانه و ناشران [533867]

:: [125]  تشکیل اولین دولت مستقل بین المللی (وحدت جهانی فضای مجازی) [2833784]

:: [124]  معاونت ارزشیابی ونظارت برعملکرددولتهاونهادهای سیاسی درزمینه رعایت مصادیق حقوق ب [21633361]

:: [123]  معاونت بین المللی صیانت از مدافعان حقوق بشر( اعلامیه جهانی دفاع از حقوق مدافعان حق [12491918]

:: [122]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق کودکان سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [11939538]

:: [121]   اعلاميه جهاني حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [11382814]

:: [120]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق زنان امت اسلامی [10425518]

:: [119]  معاونت امور سران کشورهای جهان اسلام و بزرگان امت اسلامی [243317689]

:: [114]  معاونت بین المللی صیانت ازحقوق شهیدان امت اسلام [15463622]

:: [113]  معاونت بین المللی حضرت فاطمه (س) و گل نرگس حضرت مهدی (عج) [10773111]

:: [112]  معاونت بین المللی صیانت ازارزشهاومیراث فرهنگی [13765888]

:: [110]  رونمایی ازپایگاه بین المللی امام حسن (ع) باحضور دبیرکل سازمان حقوق بشرجهان اسلام [10568405]

:: [109]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق معلولین و افراد کهنسال [13309544]

:: [106]  افتتاح بزرگترین پایگاه حقوق بشر( محمد رسوالله) با چهارده کمیته تابعه [1989507]

:: [103]  آشنایی با وظایف قانونی این سازمان جهانی [2318542]

  
زندگینامه اهل بیت (ع)
  ارسال اين صفحه در تاريخ 24/9/1390 و ساعت 12:39:24   بازديد 6759