5 4 3 2 1  
:: [125]  تشکیل اولین دولت مستقل بین المللی (وحدت جهانی فضای مجازی) [2149320]

:: [124]  معاونت ارزشیابی ونظارت برعملکرددولتهاونهادهای سیاسی درزمینه رعایت مصادیق حقوق ب [22165358]

:: [123]  اداره کل صیانت از مدافعان حقوق بشر( اعلامیه جهانی دفاع از حقوق مدافعان حقوق بشر) [8305624]

:: [122]  معاونت صیانت از حقوق کودکان سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [8174219]

:: [121]   اعلاميه جهاني حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [8296580]

:: [120]  اداره کل صیانت از حقوق زنان [6537156]

:: [119]  اداره کل صیانت از حقوق دختران [237810939]

:: [114]  اداره کل صیانت ازحقوق شهیدان امت اسلام [12690626]

:: [113]  اداره کل بین المللی حضرت فاطمه (س) و گل نرگس حضرت مهدی (عج) [6401939]

:: [112]  معاونت صیانت ازارزشهاومیراث فرهنگی [6616150]

:: [110]  رونمایی ازپایگاه بین المللی امام حسن (ع) باحضور دبیرکل سازمان حقوق بشرجهان اسلام [7571450]

:: [109]  معاونت صیانت از حقوق معلولین و افراد کهنسال [8071152]

:: [106]  افتتاح بزرگترین پایگاه حقوق بشر( محمد رسوالله) با چهارده کمیته تابعه [1472629]

:: [103]  آشنایی با وظایف قانونی این سازمان جهانی [1618246]

:: [100]  معاونت آموزش سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [1506566]

:: [96]  معاونت صیانت از حقوق عامه سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [2420461]

:: [93]  بيانيه هاي صادره بين المللي [7040175]

:: [92]  پروتكل اختياري ميثاق بين المللي حقوقي مدني وسياسي مصوبه 26 دسامبر 1966 [1882657]

:: [91]  معاونت دیده بانهای سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [3677142]

:: [90]  اداره کل صیانت از حقوق پناهندگان و پناه جویان [2061047]

  
پخش زنده سایت  ارسال اين صفحه در تاريخ 20/9/1390 و ساعت 21:46:18   بازديد 4977