5 4 3 2 1  
:: [135]  معاونت بین المللی امور مجالس جهان اسلام [2145606]

:: [134]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق مهاجرین و پناهندگان [4356294]

:: [133]  معاونت بین المللی صیانت از جامعه پزشکی وکادر درمانی امت اسلام [3853319]

:: [132]  مرکز بزرگ جهانی تحقیقات و بررسی های حقوق بشری زنان اسلام (مرکز بزرگ وحدت کوثر) [4208484]

:: [131]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق دریاها و کشتی رانی [4325353]

:: [130]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق روزنامه نگاران ،اصحاب رسانه و ناشران [2867088]

:: [125]  تشکیل اولین دولت مستقل بین المللی (وحدت جهانی فضای مجازی) [5619135]

:: [124]  معاونت ارزشیابی ونظارت برعملکرددولتهاونهادهای سیاسی درزمینه رعایت مصادیق حقوق ب [23756030]

:: [123]  معاونت بین المللی صیانت از مدافعان حقوق بشر( اعلامیه جهانی دفاع از حقوق مدافعان حق [19191231]

:: [122]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق کودکان سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [16848366]

:: [121]   اعلاميه جهاني حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [17318427]

:: [120]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق زنان امت اسلامی [19674514]

:: [119]  معاونت امور سران کشورهای جهان اسلام و بزرگان امت اسلامی [255615255]

:: [114]  معاونت بین المللی صیانت ازحقوق شهیدان امت اسلام [23835602]

:: [113]  معاونت بین المللی حضرت فاطمه (س) و گل نرگس حضرت مهدی (عج) [18204652]

:: [112]  معاونت بین المللی صیانت ازارزشهاومیراث فرهنگی [22874432]

:: [110]  رونمایی ازپایگاه بین المللی امام حسن (ع) باحضور دبیرکل سازمان حقوق بشرجهان اسلام [14187119]

:: [109]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق معلولین و افراد کهنسال [23565196]

:: [106]  افتتاح بزرگترین پایگاه حقوق بشر( محمد رسوالله) با چهارده کمیته تابعه [3985011]

:: [103]  آشنایی با وظایف قانونی این سازمان جهانی [5268693]

:: [100]  معاونت بین المللی آموزش سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [7793828]

:: [96]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق عامه سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [8800869]

:: [93]  بيانيه هاي صادره بين المللي [17282243]

:: [92]  پروتكل اختياري ميثاق بين المللي حقوقي مدني وسياسي مصوبه 26 دسامبر 1966 [4758387]

:: [91]  معاونت بین المللی دیده بانهای سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [13206423]

:: [90]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق پناهندگان و پناه جویان [8939730]

:: [89]  معاونت صیانت از حقوق زنان و دختران سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [9964846]

:: [88]  اولین پارلمان جهانی پیروان رسول اعظم اسلام(ص) [5394335]

:: [87]  اداره کل صیانت از منع شكنجه وديگر رفتارهايا مجازات هاي بيرحمانهَ غيرانسانی [9284152]

:: [86]  معاونت صیانت از محیط زیست سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [21248268]

:: [85]  مجمع جهاني مستقل بين المللي فعالان سياسي مدافع حقوق امت واحده جهان اسلام [13115384]

:: [84]  معاونت بین المللی صیانت از حقوقدانان امت واحده جهان اسلام. [12635208]

:: [83]  مرکزجهانی صیانت از وحدت مسلمانان جهان [4149425]

:: [80]  ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي سازمان ملل متحد [4707857]

:: [77]  دادگاه حقوق بشر بین المللی پیروان رسول اعظم اسلام [13579023]

:: [74]   مرکز بزرگ جهانی {{ دارالوحدت مسلمانان}} ) [24578898]

:: [68]  پخش زنده حرمین شریفین [15973577]

:: [65]  افتتاح پایگاه بین المللی غدیر و پیام عاشورا امت واحده رسول اعظم [4475772]

:: [55]  اداره کل بصیرت ولایت [6664163]