5 4 3 2 1  
:: [135]  معاونت بین المللی امور مجالس جهان اسلام [1866726]

:: [134]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق مهاجرین و پناهندگان [4003364]

:: [133]  معاونت بین المللی صیانت از جامعه پزشکی وکادر درمانی امت اسلام [3549722]

:: [132]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق جامعه ورزشی امت اسلام [3827473]

:: [131]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق دریاها و کشتی رانی [3983274]

:: [130]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق روزنامه نگاران ،اصحاب رسانه و ناشران [2617725]

:: [125]  تشکیل اولین دولت مستقل بین المللی (وحدت جهانی فضای مجازی) [5299755]

:: [124]  معاونت ارزشیابی ونظارت برعملکرددولتهاونهادهای سیاسی درزمینه رعایت مصادیق حقوق ب [23634299]

:: [123]  معاونت بین المللی صیانت از مدافعان حقوق بشر( اعلامیه جهانی دفاع از حقوق مدافعان حق [18942687]

:: [122]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق کودکان سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [16422904]

:: [121]   اعلاميه جهاني حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [16959272]

:: [120]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق زنان امت اسلامی [19037336]

:: [119]  معاونت امور سران کشورهای جهان اسلام و بزرگان امت اسلامی [254792849]

:: [114]  معاونت بین المللی صیانت ازحقوق شهیدان امت اسلام [22900543]

:: [113]  معاونت بین المللی حضرت فاطمه (س) و گل نرگس حضرت مهدی (عج) [17796841]

:: [112]  معاونت بین المللی صیانت ازارزشهاومیراث فرهنگی [22269213]

:: [110]  رونمایی ازپایگاه بین المللی امام حسن (ع) باحضور دبیرکل سازمان حقوق بشرجهان اسلام [14031441]

:: [109]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق معلولین و افراد کهنسال [22920048]

:: [106]  افتتاح بزرگترین پایگاه حقوق بشر( محمد رسوالله) با چهارده کمیته تابعه [3756463]

:: [103]  آشنایی با وظایف قانونی این سازمان جهانی [4931611]

:: [100]  معاونت بین المللی آموزش سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [7303158]

:: [96]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق عامه سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [8315376]

:: [93]  بيانيه هاي صادره بين المللي [16893620]

:: [92]  پروتكل اختياري ميثاق بين المللي حقوقي مدني وسياسي مصوبه 26 دسامبر 1966 [4523321]

:: [91]  معاونت بین المللی دیده بانهای سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [12685288]

:: [90]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق پناهندگان و پناه جویان [8401682]

:: [89]  معاونت صیانت از حقوق زنان و دختران سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [9679194]

:: [88]  اولین پارلمان جهانی پیروان رسول اعظم اسلام(ص) [4913716]

:: [87]  اداره کل صیانت از منع شكنجه وديگر رفتارهايا مجازات هاي بيرحمانهَ غيرانسانی [9058219]

:: [86]  معاونت صیانت از محیط زیست سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [20257803]

:: [85]  مجمع جهاني مستقل بين المللي فعالان سياسي مدافع حقوق امت واحده جهان اسلام [12873686]

:: [84]  معاونت بین المللی صیانت از حقوقدانان امت واحده جهان اسلام. [12082250]

:: [83]  مرکزجهانی صیانت از وحدت مسلمانان جهان [3811952]

:: [80]  ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي سازمان ملل متحد [4438944]

:: [77]  دادگاه دیوان عالی حقوقی,قضایی ومحاکماتی دادگستری بین المللی حقوق بشر اسلامی [13354680]

:: [74]   مرکز بزرگ جهانی {{ دارالوحدت مسلمانان}} {مرکز جهانی صیانت از غدیر } ) [24036362]

:: [68]  پخش زنده حرمین شریفین [15589955]

:: [65]  افتتاح پایگاه بین المللی غدیر و پیام عاشورا امت واحده رسول اعظم [4211860]

:: [55]  اداره کل بصیرت ولایت [6328719]

  
به نظر شما رابطه غدیر با عاشورا چیست