5 4 3 2 1  
:: [134]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق مهاجرین و پناهندگان [118691]

:: [133]  معاونت بین المللی صیانت از جامعه پزشکی وکادر درمانی امت اسلام [111468]

:: [132]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق جامعه ورزشی امت اسلام [125757]

:: [131]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق دریاها و کشتی رانی [129950]

:: [130]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق روزنامه نگاران ،اصحاب رسانه و ناشران [97919]

:: [125]  تشکیل اولین دولت مستقل بین المللی (وحدت جهانی فضای مجازی) [2323236]

:: [124]  معاونت ارزشیابی ونظارت برعملکرددولتهاونهادهای سیاسی درزمینه رعایت مصادیق حقوق ب [21384194]

:: [123]  معاونت بین المللی صیانت از مدافعان حقوق بشر( اعلامیه جهانی دفاع از حقوق مدافعان حق [10947933]

:: [122]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق کودکان سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [10730375]

:: [121]   اعلاميه جهاني حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [10065568]

:: [120]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق زنان امت اسلامی [8533116]

:: [119]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق دختران امت اسلامی [240994207]

:: [114]  معاونت بین المللی صیانت ازحقوق شهیدان امت اسلام [13724080]

:: [113]  معاونت بین المللی حضرت فاطمه (س) و گل نرگس حضرت مهدی (عج) [9116266]

:: [112]  معاونت بین المللی صیانت ازارزشهاومیراث فرهنگی [11851057]

:: [110]  رونمایی ازپایگاه بین المللی امام حسن (ع) باحضور دبیرکل سازمان حقوق بشرجهان اسلام [9570648]

:: [109]  معاونت بین المللی صیانت از حقوق معلولین و افراد کهنسال [11044993]

:: [106]  افتتاح بزرگترین پایگاه حقوق بشر( محمد رسوالله) با چهارده کمیته تابعه [1610409]

:: [103]  آشنایی با وظایف قانونی این سازمان جهانی [1789339]

:: [100]  معاونت بین المللی آموزش سازمان حقوق بشر امت واحده جهان اسلام [1811143]

  
پخش زنده حرم امام حسین (ع)
  ارسال اين صفحه در تاريخ 20/9/1390 و ساعت 23:13:21   بازديد 5744